SLEDUJTE NÁS

ZAVOLEJTE NÁM

491 472 695

Rozšířená záruka: Pneumatiky DUNLOP

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA NA PNEUMATIKY DUNLOP

je doplňkem k běžným záručním podmínkám a je poskytována na pneumatiky s DOT (rok výroby) 2020 a výše zakoupené v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 u participujícího dealera sítě PREMIO na území České republiky.

Podmínkou rozšířené záruky je nákup 4 kusů pneumatik Dunlop.

Podmínky:

  • Speciální rozšířená záruka na výměnu je 1 (jeden) rok od nákupu pneumatiky. Jinak platí běžná standardní záruční doba 2 roky.
  • V souladu s podmínkami rozšířené záruky se společnost Goodyear Czech s. r. o. v případě neúmyslného poškození pneumatiky během jejího provozu zavazuje provést jednu bezplatnou výměnu (je-li pneumatika neopravitelná) každé zakoupené pneumatiky.
  • Rozšířená záruka se poskytuje na takové druhy provozních vad, jako jsou propíchnutá či protržená pneumatika a puchýře na bočnici, s výjimkou případů, kdy poškození nese známky úmyslného jednání (vandalismu ze strany spotřebitele nebo třetích osob). Rozšířená záruka se nevztahuje na pneumatiky, které byly v minulosti opraveny.
  • Rozšířená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení pneumatiky při běžném provozu a způsobené závadou na podvozkových částech vozidla (tlumiče, geometrie). Hloubka dezénu tedy není součástí záruky.
  • Rozšířená záruka se poskytuje na pneumatiky, jejichž zbytková minimální hloubka dezénu činí nejméně 1,6 mm v létě a nejméně 4 mm v zimě.
  • Závaznou podmínkou poskytnutí rozšířené záruky je předložení účtenky s uvedením data prodeje, modelu, rozměru a ceny pneumatiky.
  • Jestliže je třeba pneumatiku vyměnit a v době, kdy spotřebitel uplatnil rozšířenou záruku, nemá autorizované prodejní místo na skladě požadovaný model pneumatik, má spotřebitel možnost vyměnit za jiný model pneumatiky Dunlop s obdobnými vlastnostmi a cenou.
  • Akce probíhá u participujících partnerů společnosti Goodyear Czech s. r. o. Partner je vybaven informačním letákem.
  • Spotřebitel je povinen dodržovat pravidla pro provoz pneumatik, používat na vozidle pneumatiky, které odpovídají běžnému provozu, s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti, rozměr, index zatížení a index rychlosti, které jsou uvedeny v návodu k obsluze vozidla.

Informační leták ke stažení zde